ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

קישורים

אספנו מספר לינקים אשר יכולים להועיל לכם.

באם תזדקקו לסיוע הקשור לאחד מן המוסדות הללו, אל תהססו ליצור עימנו קשר.  

בתי משפט

מדינת ישראל - הרשות השופטת - www.court.gov.il

בית הדין הארצי לעבודה -

http://elyon1.court.gov.il/heb/avoda/AvodaHomePage.htm 

משרדי ממשלה

הכנסת - www.knesset.gov.il

משרד ראש הממשלה - www.pmo.gov.il

משרד המשפטים - www.justice.gov.il

משרד החוץ - http://www.mfa.gov.il/MFAheb

משרד הביטחון - www.mod.gov.il

משרד החינוך - www.education.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - http://www.moag.gov.il/agri

משרד האוצר -  www.mof.gov.il

משרד הבינוי והשיכון - www.moch.gov.il

משרד המדע והטכנולוגיה - www.most.gov.il

משרד הפנים - www.moin.gov.il

משרד התחבורה - www.mot.gov.il

משרד התיירות - www.tourism.gov.il

משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה - www.tamas.gov.il 

משרד האנרגיה והמים - www.mni.gov.il

משרד לקליטת העלייה - www.moia.gov.il

משרד להגנת הסביבה - www.environment.gov.il

משרד הבריאות -  www.health.gov.il

משרד התקשורת - www.moc.gov.il

מרשמים ממשלתיים, מנהלים ורשויות 

רשות ההגבלים העסקיים - www.antitrust.gov.il

רשות ניירות ערך - www.isa.gov.il

מנהל מקרקעי ישראל - www.mmi.gov.il

רישום והסדר מקרקעין -http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HagafLrishomMekakein

בנק ישראל - www.bankisrael.gov.il

רשות התאגידים - http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim

רשם הפטנטים - http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Campaign/patents.htm

רשות החברות הממשלתיות - www.gca.gov.il

המוסד לביטוח לאומי - www.btl.gov.il

לשכת עורכי הדין 

לשכת עורכי הדין - www.israelbar.org.i 

אחרים 

הבורסה לניירות ערך - http://www.tase.co.il/tase

איגוד חברות הביטוח בישראל - www.igudbit.org.il