ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

נזיקין וביטוח

  

נזיקין וביטוח

אנו מייצגים מספר חברות ביטוח מהגדולות והמובילות בישראל. כמו כן, במשרדנו ניתן שירות משפטי מקיף בתחום הנזיקין לחברות ולפרטיים בתחומים הבאים:

  • תביעות ביטוח.
  • תביעות נזקי גוף.
  • תביעות נזקי רכוש.
  • תביעות נזקי רשלנות.
  • תביעות פיצוי לנפגעי תאונות דרכים.
  • תביעות כנגד הביטוח הלאומי וייצוג בפני ועדות רפואיות.

ביטוח על קצה המזלג

מהו ביטוח

ביטוח הינו חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב.

מקרה ביטוח

כאשר נגרם נזק לגוף או לרכוש אשר היו מכוסים בחוזה ביטוח ובגינם זכאי המבוטח ו/או המוטב לפיצוי או שיפוי מאת המבטח.

פוליסה

מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם.

מוטב

המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו.

שיבוב / תחלוף

כאשר התרחש מקרה ביטוח בגינו היתה למבוטח זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב את תגמולי הביטוח וכשיעור התגמולים ששילם. (ראה סעיף 62 לחוק חוזה ביטוח תשמ"א 1981).

התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

NBI בעלת ניסיון עתיר בתחום הביטוח בכלל וביטוח אלמנטרי בפרט (חובה, רכב, דירה) וזאת לאחר שנים של ייצוג חברות ביטוח גדולות ומובילות כתובעות וכנתבעות.

אזרח תמים יכול בהחלט למצוא עצמו נתבע ע"י חברת ביטוח בגין מעשה או מחדל שעשה או שלא עשה לטענתה ועלול לשאת בסכומים גבוהים במידה ואינו מבוטח ו/או מיוצג כראוי.

הסתבכות כזו יכולה לנבוע מכמה וכמה סיבות, לדוגמא: העדר כיסוי ביטוחי – המבוטח משלם את הפרמיה וסבור שהוא מבוטח, לרוע מזלו מתרחש אירוע ביטוחי כזה או אחר והוא פונה לחברת הביטוח ושם נאמר לו שהוא אינו מכוסה, הכיצד זה יתכן? ראשית מרבית האזרחים לא טורחים לקרוא ולפעמים אף לא מעיינים בפוליסת הביטוח אותה רכשו, שנית, לפעמים חריג מסויים שהוכנס לפוליסה וחמק מעיני המבוטח מותיר אותו ללא כיסוי ביטוחי וחברות הביטוח לא רצות וששות להצביע על אותו חריג. במקרים אלו הלקוח מרגיש את מלוא הלחץ והמשקל על כתפיו ואף חש מקופח מוטעה וחסר אונים.

לפיכך חברתנו פותחת את שעריה גם ללקוחות פרטיים אשר נתבעים ע"י חברת ביטוח ו/או מעוניינים לתבוע חברת ביטוח ו/או כצדדי ג', בכדי לנסות למזער ולמנוע קריסה של משפחות אשר עלולות לשאת בסכומים גבוהים בתביעות מסוג זה, למנוע קיפוח והטעיות של החלש מצד החזק ולדאוג שהאשם האמיתי ישא בנזק ולא החלש וחסר ההגנה, אנחנו בהחלט יכולים לעזור ויודעים כיצד לפעול במקרים המורכבים והסבוכים ביותר.