ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

משפחה

  

אנחנו מטפלים בנושאים הנוגעים למשפחה כולה קרי, ניהול ההון המשפחתי ויצירת הכלים המתאימים להסדרה ולדאגה לבני המשפחה. אנו מעניקים ייעוץ על האפשרויות להגנה על נכסי המשפחה, העברה בין דורית, ירושה, יצירת חוקות משפחתיות וחלוקת נכסים. כמו כן, אנו מעניקים טיפול משפטי פרטני כל אחד מחברי המשפחה באופן שיהא תואם את רצונותיו במסגרת האינטרסים המשפחתיים הכוללים. לקראת הגיל השלישי אנו ממליצים על יצירת כלים משפטיים להבטחת חוסנך הכלכלי ודאגה לתווי הטיפול הרפואי שיוענק לך.