ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

מיסוי מקרקעין

חוק מסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 ובשמו הקודם חוק מס שבח מקרקעין נכנס לתוקפו ביום 22/8/1963 .

  • במהלך השנים תוקן החוק מספר רב של פעמים והוא הותאם לשינויים הכלכליים, לשינויים במבנה העסקאות ולהתפתחות בשוק הנדל"ן.
  • ע"פ החוק, מוטל על מוכר זכות במקרקעין ועל עושה פעולה באיגוד מקרקעין מס שבח ואילו על הרוכש מוטל מס רכישה.
  • בארץ פרוסים 10 משרדי מסוי מקרקעין אזוריים שתפקידם יישום הוראות החוק, נהלי העבודה והוראות הביצוע בתחום שיפוטם.
  • אנו נסקור עבורכם את הוראות החוק ונהלי העבודה הקשורים למכירת / רכישת זכות במקרקעין, את חובות המוכר והרוכש בכל הקשור להגשת הצהרה ותשלום המס ואת זכויותיהם להקלות ופטורים ונסייע למי שבכוונתו למכור או לרכוש זכות במקרקעין או למי שכבר ביצע עסקה ומבקש לבחון את השומה שנערכה לו.

לנוחיותכם מצ"ב קישור למדריך מיסוי מקרקעין באתר רשות המיסים:

http://taxes.gov.il/RealEstateTaxation/Documents/KnowRightinLand2012.pdf