ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

חשבונות משותפים

חשבון בנק משותף הוא חשבון שבו רשום יותר מבעל חשבון אחד ואולם, בין אם פתחתם חשבון במשותף או הצטרפתם לחשבון קיים אין זה אומר כי הבעלות על הכספים והנכסים תהא שווה. תנאי השותפות נקבעים על פי המוסכם בין הצדדים לחשבון. לא אחת קורה שבעלי חשבון משותף מגלים בעת פטירת אחד מבעלי החשבון כי החשבון חסום עד להוצאת צו ירושה / צו קיום צוואה. מיותר לציין כי מדובר בעוגמת נפש של ממש. אי לכך, במידה ואינכם יודעים מהם מצבו והגדרתו של חשבון הבנק, מומלץ לברר זאת בהקדם בכדי להימנע ממצבים בלתי נעימים.

בעבר נהגו הבנקים להחתים את בעלי החשבון  על טופס "אריכות ימים" שהורה לבנק במקרה של פטירת אחד מבני הזוג להעביר את ניהול החשבון לבעל החשבון שנותר בחיים על מנת שהנותר יוכל להמשיך ולפעול בחשבון הבנק כרצונו. יובהר כי על בעלי חשבון משותף שחתמו על טופס אריכות ימים לוודא שהטופס עודנו תקף ואף לבדוק עם הבנק האם יש צורך בחידוש החתימה.

כיום נוהגים הבנקים להחתים את הצדדים לחשבון על סעיף אריכות ימים אשר מהווה חלק מהסכם תנאי הניהול. מטרת הסעיף היא למנוע את חסימת החשבון בעקבות פטירת אחד השותפים. עם זאת, מדובר רק בהיתר לביצוע פעילות שגרתית ושוטפת בחשבון עד להוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה. יצוין כי ביכולתם של בעלי החשבון המשותף להתנות על סעיף אריכות הימים ולקבוע הסדרים אחרים המתאימים לצורכיהם.

 סעיף 13(א)(3) לפקודת הבנקאות קובע כי במידה ותאגיד בנקאי קיבל מסמכים סחירים, כספים או ניירות ערך בחשבון משותף שבו סעיף אריכות ימים, יש להעניק תוקף לתנאי אריכות הימים לעניין היחסים שבין בעלי החשבון לבין הבנק גם לאחר הפטירה וזאת חרף לשונו הברורה של סעיף 8 לחוק הירושה אשר קובע כי הסכם בדבר ירושתו של אדם ו/או וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם בטלים אלא אם נעשה בצוואה בהתאם להוראות חוק הירושה.

בכדי להימנע מעוגמת נפש מיותרת תוך גילוי אחריות לבן/לבת הזוג ולתלויים, במידה ואתם מעוניינים לפתוח חשבון בנק משותף או לצרף את בן זוגכם לחשבון בנק קיים, נמליץ על קבלת ייעוץ וליווי משפטי בתחום זה.

חשבון בנק משותף יכול אף לשמש כפתרון להורה המתבגר אשר זקוק לסיוע ילדו בניהול ענייניו הכספיים. יובהר כי גם בחשבון משותף שבין הורה לילד עלול הנותר לגלות בעת פטירת אחד מבעלי החשבון כי החשבון חסום עד להוצאת צו  מתאים ולכן, חשוב ורצוי להסדיר את הנושא מול הבנק כמפורט דלעיל. היבט נוסף עליו יש לתת את הדעת בניהול חשבון משותף כאמור, הינו אפשרות לתסיסת התא המשפחתי וערעור היחסים בין בני המשפחה ובמקרי קיצון אף עלול הדבר להגיע עד כדי ניצול של אחד הצדדים לחשבון. לשותפות זו יש השלכות רבות ויש להתייחס לנושא בכובד ראש תוך היוועצות וסיעור מוחות פתוח עד למציאת הנוסחה שתתאים לך ולמשפחתך.