ניצן בר-אילן חברת עורכי דין

בנקאות,פיננסים ואשראי

 

אנו מציעים ייצוג שוטף ואיכותי בתחום הפיננסים, הבנקאות והאשראי לחברות, לעוסקים ולפרטיים. לנו יש את הכלים לסייע לכם בקבלת החלטות עסקיות משמעותיות. אנו נעמוד לצד הלקוח עד להשגת התוצאה המקסימלית במינימום זמן תוך שמירה על נחישות ומקצועיות.

להלן מקצת השירותים הניתנים במשרדנו בתחום הבנקאות, הפיננסים והאשראי:

  • יעוץ וייצוג בעניינים הנוגעים לאשראי ומימון.
  • ניהול תביעות רשלנות כנגד בנקים וגופים פיננסים.
  • התגוננות כנגד תביעות בנקים וגופים פיננסים לרבות התנגדות בהליך מימוש נכסים.
  • ניהול תביעות רשלנות בשל יעוץ מוטעה בניירות ערך ובמניות.
  • מימוש בטוחות ושטרי חוב.
  • ליווי בתחום המשכנתאות והשעבודים לרבות ניסוח הסכמים ורישום בטוחות.
  • ניסוח הסכמים וחוזים פיננסים לחברות ולפרטיים.
  • ניהול וליווי בהליכי הסדר מול נושים לרבות ליווי בהליכי פשיטת רגל / פירוק חברה.
  • מתן חוות דעת משפטית בנושאי בנקאות שונים.